Naujienos

DĖMESIO keičiasi advokatų egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas bei programa

2020 06 15

Šiandien Teisingumo ministras įsakymu patvirtino naują advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašą bei naują advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo programą.

Vienas pagrindinių Lietuvos advokatūros tikslų dėl šio įsakymo pakeitimo buvo suteikti galimybę egzamino dalyviams naudotis IT bazėmis bei laikyti egzaminą raštu, naudojantis kompiuteriu. Džiaugiamės, kad Lietuvos advokatūros inciatyvoms buvo pritarta ir po ilgų derinimo procedūrų priimti reikšmingi patobulinimai.

Šiemet pasiektas dar vienas svarus žingsnis Lietuvos advokatūros bendruomenėje. Nuo šiandienos įsigalioja svarbios advokatų egzaminų laikymo bei organizavimo tvarkos aprašo naujovės.

Viena tokių esminių naujovių yra tai, kad visi laikantys kvalifikacinio egzamino dalį raštu galės laikyti naudojantis kompiuteriu, su ribota prieiga prie interneto. Ši egzamino dalis vyks specialioje tam skirtoje kompiuterių klasėje.

Be to, laikant kvalifikacinio egzamino dalį raštu asmenys turės galimybę teisės aktus ir teismų praktiką susirasti naudojantis prieiga prie duomenų bazių, tačiau taip pat palikta galimybė naudotis ir atsinešta teisine normine literatūra.

Antra, su naujuoju aprašu įsigalios ir nauja tvarka dėl kvalifikacinio egzamino raštu dalies trukmės, kuri sieks 2 valandas, o ne 1,5 valandos kaip buvo iki šiol. Pasiruošimo egzamino žodžiu daliai laikas nuo 30 minučių prailgintas iki 40 minučių.

Trečias svarbus pokytis – asmenys, neišlaikę egzamino žodžiu, tačiau turintys teigiamą įvertinimą egzamino dalyje raštu, turės galimybę per vienerius metus pakartotinai vieną kartą perlaikyti tik neišlaikyto egzamino žodžiu dalį. Tokiu atveju bus mokamas toks pat 120 Eur mokestis, kaip už advokatų veiklos organizavimo egzaminą.

Kitas svarbus momentas, kuris įsigalioja nuo šiandienos, yra tai, kad atsisakyta advokatų egzaminų rezultatų apskundimo LR Teisingumo ministrui. Asmenys, nepatenkinti rezultatais, skundus galės teikti Egzaminų komisijai ar teismui.

Plačiau su naujuoju aprašu bei programa galima susipažinti čia: (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f048190abe411eab9d9cd0c85e0b745). Naujoji tvarka įsigalioja nuo šių metų birželio 15 dienos.

Ypač svarbu yra tai, kad, egzamino dalį žodžiu vieną kartą pakartotinai perlaikyti galės ir tie, kurie iki aprašo įsigaliojimo datos yra pateikę prašymą laikyti egzaminą bei yra norinčių laikyti egzaminą eilėje. Taip pat teisę perlaikyti egzaminą žodžiu turės galimybę ir tie asmenys, kuriems yra nepasibaigęs egzamino raštu dalies galiojimo terminas, jį skaičiuojant nuo komisijos nutarimo dėl egzamino rezultatų patvirtinimo iki šio aprašo įsigaliojimo dienos (1 metai), ir iki šio termino galiojimo pabaigos yra likę ne mažiau kaip 3 mėnesiai, t. y. tiems asmenims, kurie advokatų kvalifikacinio egzamino dalies žodžiu neišlaikė nuo 2019 m. rugsėjo 17 d.

Artimiausia egzamino data jau š. m. birželio 30 d.