Naujienos

Startavo Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos elektroninių paslaugų portalas (IBPS EPP)

2022 04 01

Nuo 2022 m. kovo 22 d. pradėjo veikti IBPS EPP, skirtas advokatams, fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo dalyviams ikiteisminio tyrimo metu teikti ir gauti procesinius dokumentus, kontaktuoti su ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnais, prokuratūra bei teismais, ikiteisminio tyrimo stadijoje.
 
IBPS EPP – tai ilgo bei sistemingo Lietuvos advokatūros, Generalinės Prokuratūros, Informatikos ir ryšių departamento bei kitų atsakingų institucijų darbo rezultatas. Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis kartu su Advokatų tarybos Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės ir Informacinių technologijų komitetų pirmininkais bei nariais skyrė ypatingą dėmesį IBPS EPP kūrimo procesui, susijusiam teisiniam reguliavimui bei dėjo aktyvias pastangas, siekiant užtikrinti funkcionalią, patogią, advokatų veiklos garantijas ir teises įgyvendinančią sistemą.
 
Nuo šiol advokatai, advokato padėjėjai, proceso dalyviai ikiteisminio tyrimo metu prisijungę prie IBPS EPP paskyros, gali teikti pareiškimus, prašymus, skundus, advokato orderį ar sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo ir kitus dokumentus, gauti dokumentus, sužinoti apie paskirtus vizitus, inicijuoti vizitą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokuratūra ar teismas proceso dalyviams galės pateikti nutarimus ar kitus dokumentus tiesiogiai per IBPS EPP.
 
Dar ne visi Advokatūros lūkesčiai ir siūlymai yra integruoti IBPS, tačiau pažymime, kad suinteresuotos institucijos pasiekė susitarimą dėl tęstinio IBPS EPP tobulinimo. Turime vilties, kad įsipareigojimas dėl IBPS EPP tobulinimo įvyks dar šiais metais. Viena iš Advokatūros pradėto derinimo dėl IBPS EPP tobulinimo iniciatyvų – IBPS  EPP sudaryti galimybes advokato orderio pateikimui elektronine forma (eOrderį), automatiškai jį formuojant IBPS EPP platformoje ir pasirašant jį IBPS EPP sugeneruotu elektroniniu parašu, sujungti Advokato užimtumo kalendorių su IBPS EPP esančiu kalendoriumi.  Tačiau šiame pirminiame etape, atkreipiame Jūsų, gerbiami advokatai, dėmesį, kad IBPS EPP naudotojai dokumentus turės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 
IBPS EPP paslaugos teikiamos prisijungus prie Portalo adresu https://e-byla.lt ir identifikavus Portalo naudotoją per Elektroninės valdžios vartus.
 
Daugiau informacijos https://e-byla.lt