Pinigų plovimo prevencija

Lietuvos advokatūra – įgaliota institucija, atsakinga už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimą advokatų ir advokatų padėjėjų profesinėje veikloje.

Veikdama šioje srityje Lietuvos advokatūra:

  • tvirtina nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui,
  • prižiūri advokatų ir advokatų padėjėjų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu,
  • konsultuoja advokatus ir advokatų padėjėjus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo klausimais.

Svarbu: advokatai bei advokatų padėjėjai pranešimus, susijusius su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo atvejais, Lietuvos advokatūrai turi teikti specialiu el. pašto adresu: plovimoprevencija@advokatura.lt


PRITAIKYTOS POVEIKIO PRIEMONĖS
Taisyklės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (LT)
Taisyklės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (EN)
Advokatų vykdomos veiklos atitikties pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimams priežiūros tvarkos aprašas (LT)
Advokatų vykdomos veiklos atitikties pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimams priežiūros tvarkos aprašas (EN)
ATSAKYMAI Į ADVOKATŲ / ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ KLAUSIMUS DĖL TINKAMO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
Praneštų įtartinų sandorių registracijos žurnalo tvarkymo forma
Fizinio asmens anketos pavyzdinė forma
Juridinio asmens anketos pavyzdinė forma
Tikrojo naudos gavėjo anketos pavyzdinė forma
Praneštų įtartinų sandorių priežiūros tvarkos aprašas (LT, EN)
Priežiūros gairės (Guidance on Risk-Based Supervision) (EN)
Prekyba grindžiamo pinigų plovimo požymiai (Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators) (EN)
Kovos su pinigų plovimu mokymų vadovas